Kogemus
Väline ja sisemine kogemusVäline ja sisemine kogemus
Inglise filosoof John Lockeeristas välist ja sisemistkogemust
C:\Documents and Settings\Test\My Documents\Filosoofid\Uusaeg\Locke6.jpg
John Locke
1632-1704
Väline ja sisemine kogemusVäline ja sisemine kogemus
Välise kogemuse allikaks on aistingud(kr αισθησις ‘aisting, tunne’)
Sisemise kogemuse allikaks on refleksioon(ld reflexus ‘peegeldus’)
MeelepettusMeelepettus
Sinise kujundi küljednäivad kõveratena
MeelepettusMeelepettus
Alumine kujund näib olevatväiksem
MeelepettusMeelepettus
MeelepettusMeelepettus
Valguskiirtemurdumise tõttuatmosfääris näemePäikest veel siis, kui taon tegelikult jubahorisondi taga
EksperimentEksperiment
Kas võnkumisperioodsõltub vedru pikkusest?
Kas võnkumisperioodsõltub massist?
m1
m1
m2
m2
Kui palju tuleks eksperimenti korrata?Kui palju tuleks eksperimenti korrata?
Kas 2 korda või1000 korda?
Või ei piisaks kasellest?
N
Fr
v = ?
InduktsioonimeetodInduktsioonimeetod
Inglise filosoof Francis Baconpropageeris induktsioonimeetodit(ld inductio ‘sissejuhtimine’)
C:\Documents and Settings\Test\My Documents\Filosoofid\Uusaeg\Bacon41.gif
Francis Bacon
(1561-1626)
InduktsiooniprobleemInduktsiooniprobleem
Šoti filosoof David Hume:pole võimalik tõestada, et tulevikon mineviku sarnane
C:\Documents and Settings\Test\My Documents\Filosoofid\Uusaeg\Hume5.jpg
David Hume
(1711-1776)
Teaduse meetod?Teaduse meetod?
Inglise filosoof Karl Popperarvas, et teaduse meetodpole mitte induktiivne, vaidhüpoteetilis-deduktiivne(ld dēductio ‘väljatoomine’)
C:\Documents and Settings\Test\My Documents\Filosoofid\Kaasaeg\Popper1.jpg
Karl Popper
(1902-1994)
Teaduslik tunnetus Popper’i järgiTeaduslik tunnetus Popper’i järgi
Probleem
Probleem
Hüpotees
Hüpotees
Hüpoteesi
kontroll
Hüpoteesi
kontroll
Teadus ja pseudoteadusTeadus ja pseudoteadus
Teaduslik teooria on Popper’i arvatesfalsifitseeritav, pseudoteaduslik mitte
Falsifitseeritavus (ld falsus ‘ekslik, väär’) onpõhimõtteline võimalus teooria ümber lükata
Näide koolifüüsikastNäide koolifüüsikast
g·t2s=2
Järelikult peaks neli kordakõrgemalt vabalt langevalkehal kuluma maapinnanijõudmiseks kaks kordarohkem aega
10 m
40 m
FallibilismFallibilism
Fallibilism (ld fallāx ‘vale, petlik’) - arusaam, eteksimine on võimalik ka siis, kui seisukoha poolt ontugev tõendusmaterjal
FallibilismFallibilism
Vana-Kreeka filosoof  Xenophanes (u 570-480 e.m.a):
“Mis puutub tõesse, siis ei tea ükski inimene tõde egahakkagi teadma - isegi jumalad mitte. [---] Ja kui keegijuhtub välja ütlema tõe, siis ei saa ta seda teada, sestkõik on vaid oletuste põiming”
Popper: astroloogia ei ole teadusPopper: astroloogia ei ole teadus
“Astroloogia ei ole kontrollitav. Küsimuses, millal leiab teooriakinnitust, eksivad astroloogid sedavõrd, et ei pööra üldsegitähelepanu nende jaoks ebasoovitavatele näidetele. Enamgiveel: tehes oma tõlgendused ja ettekuulutused küllaltkiebamääraseks, on nad võimelised seletama kõike, mis võiksnende teooria ümber lükata, kui see teooria ja sellest lähtuvadettekuulutused oleksid täpsemad. Vältimaks falsifitseerimist,muudavad nad oma teooria kontrollimatuks. See on tavalineettekuulutajate trikk: ennustada sündmusi niivõrdebamääraselt, et ennustused läheksid alati täide, st et neid eisaaks ümber lükata”